اینکه دهه‌ها بعد از دیدار تاج الملوک پهلوی همسر پادشاه وقت ایران با آدولف هیتلر پیشوای آلمان، هنوز درب بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان ما ثروتمندیم و دیگران مقتصد، نیازمند بازبینی نیست؟

درباره هدیه قالیباف و اردوغان به یکدیگر/ چرا ما ثروتمندیم و دیگران مقتصد؟
کلانشهر-در دیدار اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ایران یک فرش دستباف نفیس به اردوغان هدیه داده و اردوغان کتابی از خودش به هیات ایرانی هدیه داده است.

حسین جابرانصاری، معاون سابق وزارت خارجه با اشاره به این موضوع نوشت: "به ملاقات هیتلر رفتیم و برای او دو قطعه قالی نفیس ایرانی و مقداری پسته رفسنجان هدیه بردیم. روی یک قالی عکس هیتلر و روی قالی دیگر علامت آلمان (صلیب شکسته) نقش کرده بودند. هیتلر هم متقابلا سه قطعه عکس خود را امضاء کرد و به من و دخترانم داد. دیلماج سفارت گفت: آقای هیتلر می گویند متأسفانه پیشوای آلمان، مثل شاه ایران، ثروتمند نیست و نمی تواند متقابلا هدیه گرانقیمت به ما بدهد و از این بابت معذرت می‌خواهند!"  خاطرات تاج الملوک


فی حاشیة الخطوط:
۱. اینکه دهه ها بعد از دیدار تاج الملوک پهلوی همسر پادشاه وقت ایران با آدولف هیتلر پیشوای آلمان، هنوز درب بر همان پاشنه می چرخد و همچنان ما ثروتمندیم و دیگران مقتصد، نیازمند بازبینی نیست؟

۲. سوءاستفاده سیاسی و جناحی از این نوشته کوتاه، برای تسویه حساب با مسئول ایرانی دیدار کننده و حتی مقام خارجی دیدار شونده، درست در نقطه مقابل مضمون و هدف اصلی این یادآوری و پرسش است. فلیتأمل المتأملون...