لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام دوشنبه ۲۲ آذر

کلانشهر: ۲۱۱ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (دوشنبه ۲۲ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک، آسترازنکا و در یک مرکز اسپوتنیک، صورت می‌گیرد.