جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار/قیمت برنج ایرانی از ۷۰ هزار تومان هم گذشت

کلانشهر- شما می توانید هر کیلوگرم از انواع برنج در بازار را از قیمت حدود ۳۵ هزار تومان تا  ۷۲ هزار تومان خریداری کنید. 

قیمت برنج که از طی دو سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، همچنان در حال افزایش است. این موضوع در برنج های ایرانی بیشتر خود را نشان می دهد.

قیمت انواع برنج در بازار تهران را در جدول زیر مشاهده کنید: