رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش‌های اداری و خدماتی جزو لایحه رتبه معلمان محسوب نمی‌شوند چرا که خلاف بند ۲ ماده ۲ این لایحه است.

قالیباف: بخش های اداری و خدماتی شامل رتبه بندی معلمان نمی شوند

کلانشهر: «محمدباقرقالیباف» در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: باور دولت، مجلس و حاکمیت این است که باید معلم از جایگاه منزلتی بالاتر از خدمات اداری کشور قرار بگیرد و این هدف ما در قانون گذاری برای معلم است.

 

 

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این مصوب شده است که افرادی شامل رتبه‌بندی معلمان می‌شوند که معلم باشند. یعنی اگر حتی مدیر مدرسه بود یا مدیر جایی دیگری بودند ولی در کلاس هم به عنوان معلم حاضر می‌شوند به این فرد هم معلم گفته می‌شود.

 

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادهای اضافه ای داده می‌شود که به عنوان نمونه بخش‌های اداری و خدماتی هر جز رتبه معلمان قرار بگیرند، این خلاف بند ۲ ماده ۲ لایحه است.