لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۲۵ آذر

کلانشهر: ۱۹۹ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (پنجشنبه ۲۵ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتنیک، صورت می‌گیرد.