معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تداوم روند انجام مذاکرات گفت: با سرانجام رسیدن مذاکرات بالأخره شاهد این خواهیم بود که ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و برای نرخ ارز نیز به این ترتیب مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت.

نوسانات ارزی به خاطر تحریم هاست / با احیای برجام ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد

کلانشهر: یکی از موانع تولید و جهش آن در کشور بالا و پایین شدن یکباره قیمت ارز است، در این باره معاون اقتصادی رئیس جمهور برنامه های اصلی دولت برای حل این مشکل را توضیح داد.

 

 

محسن رضایی در این باره گفت: قیمت ارز در اثر تحریم ها دچار نوسانات شده است و ما نیز با برداشتن تحریم های داخلی و افزایش تولید قصد برداشتن چنین مانعی را برای تولیدکنندگان در کشور داریم.

 

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تداوم روند انجام مذاکرات نیز افزود: با سرانجام رسیدن مذاکرات بالأخره شاهد این خواهیم بود که ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و برای نرخ ارز نیز به این ترتیب مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت.