ابراهیم ایرانپور اصلی معلم خوش نام مدارس رشت درگذشت

 اختصاصی کلانشهر-ابراهیم ایرانپور اصلی دبیر و مدیر خوش نام قدیمی مدارس رشت به دلیل ایست قلبی درگذشت.

این دانش آموخته‌ی تاریخ و جغرافیا طی چند دهه از کارش به دلیل سبک خاص تدریس بین دانش آموزان شهر از محبوبیت خاصی برخوردار بود.

ایرانپور که تا حوالی دهه 70 مشغول تدریس در چند مدرسه رشت از جمله دبیرستان هیات امنایی دکتر شریعتی در میدان فرهنگ، خیابان صفایی بود به افزایش بینش شاگردان زیادی کمک کرد  .

 

از این معلم درگذشته، سه فرزند به یادگار مانده که هر سه عضوی از جامعه‌ی پزشکی کشور هستند.