لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱ دی

کلانشهر: ۲۰۶ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (چهارشنبه ۱ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتنیک، صورت می‌گیرد.