لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام دوشنبه ۶ دی

کلانشهر: ۲۰۵ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (دوشنبه ۶ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند، در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک، آسترازنکا و در یک مرکز اسپوتنیک، صورت می‌گیرد.