معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اعطای وام به زوج‌های جوان روستایی متولد دهه ۶۰ با تاریخ ثبت عقد رسمی از ۱۵ مهر تا اسفند ۱۴۰۰ را آغاز کرد.

آغاز ثبت نام وام ازدواج جوانان روستایی متولد دهه ۶۰

کلانشهر: با استناد به تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم به شماره ۶۸۴۸۵ مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و در راستای حمایت از سیاست های ازدواج در مناطق روستایی کشور، شرایط اخذ وام ازدواج برای متقاضیان واجد شرایط (زوجین هر دو متولد دهه ۶۰ با تاریخ ثبت عقد رسمی از ۱۵ مهر ماه تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰) مهیا شده است.

 

 

بر اساس اعلام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به لینک مربوطه در پورتال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تکمیل فرم و بارگذاری اسناد مورد نیاز در سامانه ازدواج نسبت به ثبت نام دریافت وام اقدام کنند.

 

شرایط کسب دریافت وام ازدواج عبارت است از اینکه زوجین (زوج و زوجه) هر دو متولد دهه ۶۰ باشند، تاریخ عقد رسمی متقاضیان در بازه زمانی ۱۵ مهر تا ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ باشد، زوجین سکونت دائم در مناطق روستایی و عشایری با حداقل پیشینه ۵ سال داشته باشند و نیز بارگذاری تصویر عقدنامه در سامانه ازدواج متولدین دهه شصت روستایی در ذیل پورتال معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده الزامی است.