با کسب رضایت خانواده سخاوتمند نام آور،2 عضو حسین صادقی دقیقی نوجوان 15ساله کیاشهری که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود، امروز در رشت اهدا شد

اهدای عضو نوجوان کیاشهری به 2 بیمار،جان دوباره بخشید
کلانشهر-اعضای نوجوان مرگ مغزی شده کیاشهری به 2بیمار نیازمند، زندگی دوباره بخشید.

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این ارتباط گفت: به همت واحد فراهم آوری اعضای پیوندی، مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان رازی و با همکاری مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت و با کسب رضایت خانواده سخاوتمند نام آور،2 عضو حسین صادقی دقیقی نوجوان 15ساله کیاشهری که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود، امروز در رشت اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود : 2 کلیه این نوجوان کیاشهری در بیمارستان رازی رشت اهدا و به 2 بیمار نیازمند پیوند زده شد .
از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن 23 گیلانی به بیماران نیازمند پیوند اهدا شده است. این بیست و سومین مورد اهدای عضو در گیلان بود.

کلانشهر ضمن آرزوی آرامش برای روح حسین عزیز،تصمیم انساندوستانه خانواده حسین صادقی دقیقی را شایسته تحسین بسیار می‌داند و برای این خانواده عزیز صبر آرزو می‌کند.