رضا زمانی از کارشناسان محیط زیست گیلان پیش از این ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های شفت، فومن و اخیرا آستانه اشرفیه را بر عهده داشت

رضا زمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان شد
کلانشهر- با حکم علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، رضا زمانی به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد. زمانی جانشین ساسان کفایی مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان شد که از اسفند 98 به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان مشغول فعالیت بود.

رضا زمانی از کارشناسان محیط زیست گیلان پیش از این ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های شفت، فومن و اخیرا آستانه اشرفیه را بر عهده داشت.