لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام یکشنبه ۳ بهمن

۲۱۷ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (یکشنبه ۳ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک، آسترازنیکا ۲، اسپایکوژن و صورت می‌گیرد.

تاکید می‌شود صرفا تزریق دز دوم واکسن آسترازینکا انجام می‌شود و مردم می‌توانند برای دز سوم بجای واکسن آسترازینکا، واکسن اسپایکوژن یا پاستو کووک پلاس را در صورت موجود بودن، تزریق کنند.