لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام دوشنبه ۱۱ بهمن

کلانشهر: ۲۱۶ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه ۱۱ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، آسترازنکا ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.