معاون اجرایی رییس جمهور: ۵۵۰ میلیارد تومان برای جمع آوری و ساماندهی فاضلاب ورودی به ۲ رودخانه زرجوب و گوهر رود رشت اختصاص یافت.

اختصاص اعتبار ۵۵۰ میلیاردی برای ساماندهی ۲ رودخانه آلوده رشت

کلانشهر: سید صولت مرتضوی بعد از ظهر امروز در حاشیه‌ی بازدید از رودخانه‌ی گوهررود رشت گفت: امروز ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری و ساماندهی فاضلاب وارده به ۲ رودخانه‌ی زرجوب و گوهررود اختصاص یافت و قرار است در نهایت تا ۲ سال آینده این ۲ رودخانه پاکسازی و شود.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان از این اعتبارات در قالب مصوبات سفر اخیر رییس جمهور به گیلان در نظر گرفته شده اضافه کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل ماده‌ی ۵۶ قانون بودجه تامین می‌شود.

سید صولت مرتضوی افزود: تا پایان امسال ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اختصاص یافته به زرجوب و گوهر رود رشت تامین می‌شود و یک پیمانکار قوی از الآن می‌تواند عملیات ساماندهی این دو رودخانه را آغاز کند.