خانم معلم با پاداش بازنشستگی اش، زندانی آزاد کرد

کلانشهر- یک فرهنگی شهرستان دشتی در استان بوشهر پاداش بازنشستگی خود را به آزادی یک زندانی هدیه کرد.

زهرا آرامش از فرهنگیان شهرستان دشتی، هفتاد میلیون تومان از پاداش بازنشستگی خود را برای آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد اختصاص داد.
او هدف از این کار را کاهش درد و رنج یک خانواده زندانی عنوان کرد و گفت: افرادی هستند که با نیت خیر و به منظور کمک اقدام به ضمانت دیگران می‌کنند، اما به دلایل متعدد با عدم پرداخت بدهی از سوی افراد، دچار قطع حقوق شده و با وجود داشتن فرزند راهی زندان می‌شوند.

زهرا آرامش لیسانس ادبیات فارسی، ساکن شهرستان دشتی است که دبیری ادبیات فارسی و مدیریت دبیرستان بنت‌الهدی روستای چارک را در کارنامه کاری خود دارد.