لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱۳ بهمن

کلانشهر: ۲۲۲ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۳بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.