لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۱۴ بهمن

کلانشهر: ۲۰۰ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۴ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.