لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت شنبه ۱۶ بهمن

کلانشهر: ۲۰۸ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه ۱۶ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.