لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام یکشنبه ۱۷ بهمن

کلانشهر: ۲۱۳ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (یکشنبه ۱۷ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.