لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام دوشنبه ۱۸ بهمن

کلانشهر: ۲۱۹ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (دوشنبه ۱۸ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.