کنعانی زادگان از دو بازی ملی محروم شد


۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - ۲۳:۲۴ | کد خبر: ۱۸۷۱۲ چاپ
کنعانی زادگان از دو بازی ملی محروم شد

کلانشهر: در حکم کمیته اخلاق راجع به کنعانی زادگان آمده است: حسین کنعانی زادگان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و محرومیت از دو بازی ملی مسابقه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

 

با توحه به بند یک ماده 63 آیین نامه اخلاق و بند 4 ماده 103 آیین نامه انضباطی محرومیت مندرج در رای فوق بلافاصله به محض صدور اجرا و ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.

 

همچنین در صورت داشتن درخواست تجدیدنظرخواهی با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 63 آیین نامه اخلاق ظرف یک هفته لایحه اعتراضیه خود را به کمیته اخلاق فدراسیون ارسال کند.