خواهشم از مردم این است که در حال حاضر و در شرایطی که اُمیکرون در کشور ما هم تهاجم و وسعت پیدا کرده، برای افزایش مقاومت کودکان مان در برابر این بیماری واکسیناسیون کودکان شان را انجام دهند

جزئیات واکسن کرونا برای کودکان ۵ تا ۱۲ سال/تاکنون ۶۰۰ کودک ۹ تا ۱۲ سال واکسینه شده اند
کلانشهر -وزیر بهداشت گفت: واکسن های سینوفارم و پاستوکووک دو واکسنی هستند که برای کودکان تزریق می شوند و به صورت دو دز تزریق می شوند. فعلا یک دز برای کودکان تزریق شده و طبق روال دز دوم هم تزریق می شود.

دکتر بهرام عین اللهی با اشاره به جزئیات واکسیناسیون کودکان پنج تا ۱۲ سال علیه کرونا، گفت: در امتداد واکسیناسیون، در زمینه واکسیناسیون کودکان در مرحله اول ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که کودکان ۹ تا ۱۲ سال واکسیناسیون را انجام دهند که از زمانیکه ستاد این تصمیم را گرفت تا امروز، نزدیک به ۶۰۰ نفر کودک ۹ تا ۱۲ سال واکسینه شدند و اطمینان کامل پیدا کردیم که این واکسن ها برای کودکان کاملا ایمن است و کاملا می توانند موثر باشند.

وی افزود:بر همین اساس در ستاد کرونای وزارت بهداشت و ستاد کرونای کشوری تصمیم گیری شد که واکسیناسیون ۵ تا ۹ سال هم انجام شود.

 عین اللهی تاکید کرد:خواهشم از مردم این است که در حال حاضر و در شرایطی که اُمیکرون در کشور ما هم تهاجم و وسعت پیدا کرده، برای افزایش مقاومت کودکان مان در برابر این بیماری واکسیناسیون کودکان شان را انجام دهند.

 

وزیر بهداشت گفت: واکسن های سینوفارم و پاستوکووک دو واکسنی هستند که برای کودکان تزریق می شوند و به صورت دو دز تزریق می شوند. فعلا یک دز برای کودکان تزریق شده و طبق روال دز دوم هم تزریق می‌شود.