لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۲۱ بهمن

کلانشهر: ۲۰۴ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه ۲۱ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.