لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام شنبه ۲۳ بهمن

کلانشهر: ۲۱۴ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه ۲۳ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱، رازی کووپارس، پاستوکووک پلاس، فخرا صورت می‌گیرد.