لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام یکشنبه ۲۴ بهمن

کلانشهر: در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳ و اسپوتنیک ۱، رازی کووپارس، پاستوکووک پلاس، فخرا صورت می‌گیرد.