مرحله جدید فروش محصولات مدیران خودرو با اقساط ۶۰ ماهه ویژه بهمن ماه با مدل ۱۴۰۱ آغاز شد.

مرحله جدید فروش محصولات مدیران خودرو با اقساط ۶۰ ماهه

کلانشهر: مرحله جدید فروش محصولات مدیران خودرو با اقساط ۶۰ ماهه ویژه بهمن ماه با مدل ۱۴۰۱ آغاز شد.

 

بخشنامه‌های ذیل از تاریخ یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ فعال می‌باشد.