لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۲۷ بهمن

کلانشهر: ۲۱۵ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه ۱۱ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس، پاستوکووک پلاس، فخرا صورت می‌گیرد.