لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام پنجشنبه ۲۸ بهمن

کلانشهر: ۲۰۳ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه ۱۱ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس، پاستوکووک پلاس، فخرا صورت می‌گیرد.