معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تولید نسل جدید واکسن برکت برای مقابله با سویه اُمیکرون خبر داد.

تولید نسل جدید واکسن برکت برای مقابله با اُمیکرون

کلانشهر: یونس پناهی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: واکسن خاص اُمیکرون که توسط برکت تولید شده هفته آینده وارد فاز مطالعه بالینی می شود، این نوع واکسن در مطالعات نشان داده که می تواند در برابر ویروس اُمیکرون حفاظت خوبی ایجاد کند که در صورت اثبات این اثربخشی، تولیدکنندگان آن می توانند تعداد قابل قبولی از این نوع واکسن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

 

وی با بیان اینکه اثرگذاری هر دوز واکسن به طور متوسط طی یک دوره چهار ماهه از بین می رود، افزود: کسانی که بیش از چهار ماه از تاریخ آخرین تزریق واکسن آنها گذشته است باید در اسرع وقت برای تزریق دوز بعدی اقدام کنند.

 

تزریق 30 میلیون دوز سوم واکسن کرونا

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون 30 میلیون نفر از جمعیت کشورمان هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند، یادآور شد: پیک ششم کرونا با انتشار سویه امیکرن در هفته دوم اسفند به اوج خود می رسد و پیش بینی ها نشان می دهد پیک ششم کرونا و سویه اُمیکرون در صورت افزایش آمار واکسیناسیون تا فرا رسیدن فروردین سال آینده فروکش کند.

نظر شما:

security code