لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام شنبه ۳۰ بهمن

کلانشهر: ۲۱۵ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (شنبه ۳۰ بهمن) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس، پاستوکووک پلاس، فخرا صورت می‌گیرد.