مردی با تفنگ شکاری دو برادر خود را در روستای برکاده بالا به قتل رساند.

مرد کوچصفهانی به خاطر ارث و میراث دو برادرش را کشت و خودکشی کرد

کلانشهر: بخشدار کوچصفهان گفت: صبح امروز، نزاع و درگیری بین سه برادران در روستای برکاده کوچصفهان، برای تعیین ارث و حدود جاده تردد به شالیزارها منجر به مرگ هر سه نفر شد.

حبیب الله اخینه افزود: در این درگیری برادر ۵۲ ساله با تفنگ شکاری دو برادر ۵۵ و ۵۷ ساله خود را به قتل رساند و پس از مشاهده ماموران پلیس، خودش را نیز با همان تفنگ کشت.