لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱۱ اسفند

کلانشهر: ۲۲۴ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه ۱۱ اسفند) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس۱، ۲ و ۳، پاستوکووک پلاس، فخرا ۱ و ۲، اسپوتینک ۱و ۲ و آسترازنکا ۲ و ۳ صورت می‌گیرد.