khanekhodro

آقای عین اللهی گفت: سال آینده احتمال تزریق دز چهارم واکسن وجود دارد.

احتمال تزریق دز چهارم واکسن کرونا در سال آینده

کلانشهر: آقای عین اللهی گفت: بیش از ۹۲ درصد از جمعیت کشور برای تزریق دز اول واکسن کرونا اقدام کرده اند.

 

به گفته وزیر بهداشت موج پنجم ۱۵ هزار بستری و بالای ۷۰۰ مرگ و میر روزانه را رقم زد اما میزان مراجعات در موج ششم به ده برابر این رقم رسید.

 

او می گوید: با وجود ۱۰ برابر شدن مراجعات در موج ششم، تلفات بسیار کمتری به دلیل همراهی مردم با دولت و مشارکت در واکسیناسیون، ثبت شد.

نظر شما:

security code