لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱۸ اسفند

کلانشهر: ۲۲۳ مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه ۱۸ اسفند) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس۱، ۲ و ۳، پاستوکووک پلاس، فخرا ۱ و ۲ و اسپوتینک ۱، ۲ صورت می‌گیرد.