لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام سه شنبه ۱۶ فروردین

کلانشهر: مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۱۶ فروردین) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس۱، ۲ و ۳، فخرا ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.