لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱۷ فروردین

کلانشهر: مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۷ فروردین) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس ۱، ۲ و ۳، فخرا ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.