لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام شنبه ۲۰ فروردین

کلانشهر: مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۰ فروردین) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱، ۲ و ۳، برکت ۱، ۲ و ۳، پاستوکووک ۱ و ۲، پاستوکووک پلاس ۳، آسترازنکا ۲ و ۳، اسپایکوژن ۱، ۲ و ۳، رازی کووپارس ۱، ۲ و ۳، فخرا ۱ و ۲ صورت می‌گیرد.