معارفه سرپرست اداره میراث‌ فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی رشت و رودسر/تصاویر

کلانشهر: طی حکمی از سوی ولی جهانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان،سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستانهای رشت و رودسر منصوب شد.

براین اساس سید مهدی میرصالحی به عنوان سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشت جانشین ایمان سهیلی شد.


در حکم ولی جهانی مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برای سید مهدی میرصالحی سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشت آمده است:

«نظر به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره شهرستان رشت منصوب می‌شوید.

 

انتظار است ضمن همکاری و تعامل با کلیه معاونین، و حوزه‌های درون و برون سازمانی دخیل در برنامه‌های اجرایی اداره‌کل و با توجه کامل به اهمیت حفظ و نگهداری از میراث ارزشمند تاریخی- فرهنگی، صنایع‌دستی و توسعه گردشگری، در راستای ارتقاء سطح خدمات‌رسانی و پیشبرد اهداف اداره‌کل در شهرستان رشت گام‌هایی مؤثر بردارید.»

انتصاب سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رودسر

همچنین در حکمی دیگری، محمدعلی عابدی به عنوان سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رودسر جانشین منصور هادی پور شد.

امروز با حضور شاه محمدی معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و در دفتر محمد رضا شهاب زاده فرماندار شهرستان رودسر، ضمن تکریم از زحمات منصور هادی پور، محمد علی عابدی به عنوان سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان رودسر معرفی شد.