مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: بر اساس تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان ، رهاسازی آب سد سفید رود در کانال های آبیاری شبکه سفید رود از دوازدهم اردیبهشت ماه برای کانال های آبیاری فومنات و راست سد سنگر و شانزدهم اردیبهشت ماه برای کانال چپ سد سنگر آغاز خواهد شد .

آغاز رهاسازی آب سد سفیدرود از دوازدهم و شانزدهم اردیبهشت ماه

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان وحید خرّمی با اعلام این خبر در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران استان که با حضور استاندار و اعضای شورای حفاظت از منابع آب گیلان و مدیرانی از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در محل سد سفید رود برگزار شد ، گفت : در حال حاضر حجم مخزن سد سفیدرود 667 میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودی آب 111 متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی 6 متر مکعب بر ثانیه است.

 وی ادامه داد : تا کنون 62 درصد از حجم مخزن سد سفیدرود آبگیری شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال های گذشته حجم مخزن آن بدلیل بارش های خوب بطور کامل آبگیری می شده است .

 

 

خرّمی افزود : با توجه به کاهش مخزن آب سد سفید رود و تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان ، شروع آبگذاری کانال های آبیاری بر اساس تقویم زراعی ، کانال های تونل آب بر فومنات و کانال راست سد سنگر ( مناطق شرقی گیلان) از روز 12 اردیبهشت سالجاری و برای کانال چپ سد سنگر ( مناطق مرکزی گیلان ) از تاریخ 16 اردیبهشت ماه خواهد بود.

 

وی خاطر نشان کرد: مرحله اول آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفیدرود جهت نشاء برنج 16 روز بصورت پیوسته می باشد و پس از آن نوبت بندی آب بصورت 8 روز وصل و 4 روز قطع ادامه خواهد داشت.

 

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در خصوص وضعیت آبگیری سد مخزنی آیت الله بهجت شهر بیجار نیز گفت : حجم مخزن این سد در حال حاضر 104 میلیون متر مکعب ( 99 درصد آبگیری ) و دبی ورودی آن 3 متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن 5 متر مکعب بر ثانیه است .

 

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در پایان تاکید نمود : کشاورزان عزیز گیلانی ضمن رعایت تقویم زراعی و توصیه های فنی سازمان جهاد کشاورزی استان نظر به وضعیت موجود منابع آب استان و اعلام زمان آغاز آبگذاری ، نسبت به خزانه گیری برنج با منابع آبی در دسترس خویش اقدام و همزمان با آغاز آبگذاری در تاریخ های اعلام شده فرآیند نشاء را به انجام برسانند.

نظر شما:

security code