سازمان ملل در وب سایت رسمی خود اعلام کرد که بیش از ۴.۶ میلیون شهروند اوکراینی در جریان جنگ این کشور با روسیه از کشورشان به خارج فرار کرده‌اند.

نزدیک به ۵ میلیون نفر از اوکراین فرار کرده اند

کلانشهر: به گزارش فرانس ۲۴، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) روز سه شنبه در وب سایت رسمی خود تعداد پناهندگان اوکراینی در کشورهای خارجی را ۴,۶۱۵,۸۳۰ اعلام کرد.

 

 

مت سالتمرش سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو گفت: هرچند به نظر می‌رسد تعداد افرادی که از مرزها عبور می‌کنند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است ولی هنوز هم تعداد زیادی از پناهندگان در مرزها وجود دارند که با کمبود امکانات روبرو هستند.

 

سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل تخمین میزند که ۷.۱ میلیون نفر خانه های خود را ترک کردهاند ولی هنوز موفق به ترک کشور نشدند.

 

مانوئل فونتین، مدیر برنامه های اضطراری یونیسف به سازمان ملل گفت: فقط در شش هفته، نزدیک به دو سوم همه کودکان اوکراینی آواره شدند.  

 

از ۳.۲ میلیون کودکی که تخمین زده می‌شود در خانه‌های خود باقی مانده‌اند، نزدیک به نیمی ممکن است در خطر کمبود غذا باشند.