معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مطب دندانسازی غیر مجاز در شهرستان رشت به علت دخالت غیر مجاز در امور دندانپزشکی خبر داد.

پلمب یک مطب دندانسازی غیر مجاز در خیابان حافظ رشت
کلانشهر:  حیدر علی بالو سرپرست معاونت درمان دانشگاه در این خصوص به وبدا گفت طی بازدیدی که از سوی تیم بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه صورت گرفت، یک مطب دندانسازی در شهرستان رشت واقع درخیابان حافظ، به علت فعالیت غیرمجاز در امور دندانپزشکی و عدم صلاحیت فنی و حرفه ای تهدید علیه سلامت عمومی با همکاری پلیس اماکن  پلمب و پرونده جهت بررسی به مراجع قضایی ذیصلاح، ارسال شد.
 
وی در پایان تاکید کرد: تمامی کسانی که می خواهند به نحوی در حوزه های سلامت استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم برای انجام کارهای حوزه سلامت را داشته باشند در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد.