به اهتمام متولیان فراهم آوری اعضای پیوندی در دو مرکز آموزشی درمانی رازی وپورسینا رشت، امروز هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با توجه به رضایت خانواده سخی و ایثارگر مرحوم جباری اعضای بدن این نوجوان کرمانشاهی اهدا شد.

اهدای عضو نوجوان ۱۹ ساله اهل کرمانشاه و ساکن رشت

کلانشهر: سومین اهدای عضو و پیوند در استان گیلان با اهدای اعضای بدن «پارسا جباری» نوجوان ۱۹ ساله اهل کرمانشاه و ساکن رشت در دو مرکز آموزشی درمانی رازی و پورسینا انجام شد.

 

 

به اهتمام متولیان فراهم آوری اعضای پیوندی در دو مرکز آموزشی درمانی رازی وپورسینا رشت، امروز هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با توجه به رضایت خانواده سخی و ایثارگر مرحوم جباری اعضای بدن این نوجوان کرمانشاهی اهدا شد.

 

گفتنی است؛ این نوجوان ۱۹ساله که دارای اختلال مادرزادی بود به دلیل بالا بودن فشار شریان ریوی دچار مرگ مغزی شده بود که کلیه‌ها در مرکز آموزشی درمانی رازی به دو بیمار نیازمند پیوند شد.