تعداد شهرهای قرمز به صفر رسید/ گیلان سراسر زرد شد

کلانشهر: بر اساس آخرین بروزرسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت. 

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش یافت.

در استان گیلان نیز تمامی شهرستان ها در وضعیت زرد قرار گرفتند.