مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زن در راستای وصول مهریه خود، قادر به توقیف آن دسته از اموال و دارایی شوهر است که مستثنیات دین محسوب نشوند

اندوخته «بیمه عمر» برای وصول «مهریه» قابل توقیف است؟
کلانشهر :  اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری تنها در صورتی به طور کامل برای وصول مهریه قابل توقیف است که ذی نفع ۱۰۰ درصدی این اندوخته، شوهر باشد و در غیر این صورت نیز تنها به میزانی که شوهر از این اندوحته سهم دارد، توقیف می شود.

مسعود دهقانیان، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت‌:در پاسخ به این سوال که آیا اندوخته بیمه عمر برای وصول مهریه قابل توقیف است؟، با بیان اینکه بیمه عمر از جمله مواردی است که در آن تعهدی به نفع شخص ثالث انجام می‌شود، اظهار کرد: اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری به عنوان اموال محکوم علیه در موضوع مطالبه مهریه از سوی زوجه به شرطی قابل توقیف است که شخص محکوم علیه نامش به عنوان ذی‌نفع قرارداد بیمه درج شده باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در بسیاری از قراردادهای بیمه عمر و سرمایه گذاری، شخص بیمه گذار، محکوم علیه است اما خانواده خود را به عنوان ذی نفع آن قرارداد مشخص می‌کند که در این صورت امکان توقیف آن اندوخته بیمه عمر مهیا نیست. درواقع تنها در مواردی که بیمه گذار به صورت ۱۰۰ درصدی خود را به عنوان ذی نفع (تا زمانی که در قید حیات است) معرفی کرده باشد، با توجه به واحد بودن ذی‌نفع و بیمه گذار و یا تنها به میزانی که بیمه گذار در این اندوخته سهم دارد و خود را به عنوان ذی نفع معرفی کرده این اندوخته برای وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است. در مواردی که در بیمه عمر هیچ اثری از نام بیمه گذار به عنوان ذی‌نفع نیست، طلبکاران نمی‌توانند به اموال او دسترسی داشته باشند.

 

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با استعلام اداره اجرای مفاد اسناد رسمی  از شرکت بیمه مرکزی، مشخص می‌شود که بدهکار بیمه عمر و سرمایه گذاری در کدام شرکت بیمه قرارداد دارد و در صورتی که ذینفع آن قرارداد به طور ۱۰۰ درصدی خودش باشد یا درصدی از این اندوخته به عنوان ذی نفع به نام شوهر باشد، قابل توقیف است.
دهقانیان همچنین با اشاره به سوء استفاده‌هایی که از بیمه عمر برای نپرداختن بدهی می‌شود، توضیح داد: برخی افراد از این طریق سوء استفاده می‌کنند و پس از بستن قرارداد بیمه، با وارد کردن اندوخته‌ای در این حساب، ذی نفع آن را از بین اقوام تعیین می‌کنند تا طلبکاران به این حساب دسترسی نداشته باشند.