۹ شهرستان گیلان آبی شدند/ایران بدون شهر قرمز و نارنجی

کلانشهر: بر اساس آخرین بروزرسانی ها، وضعیت هیچ یک از شهرهای کشور، قرمز نیست. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴ به ۰ شهر رسید. 

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۱۹ به ۲۵۹ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۲۵ به ۱۸۹ شهر افزایش یافت. 

در استان گیلان نیز ۸ شهرستان املش، سیاهکل، رودبار، شفت، انزلی، صومعه سرا، ماسال در وضعیت زرد قرار دارند و ۹ شهرستان دیگر آبی هستند.