رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: گره زدن کار اقتصادی مردم به برجام یک اشتباه استراتژیک است ما فرصت‌هایی که داریم اگر به درستی به کار بگیریم و شناسایی کنیم نیازی به معلق گذاشتن کشور به برجام و معطل ماندن به اعلام سیاست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در خصوص برجام نداریم.

 مذاکرات باید به نتیجه برسد/ گره زدن کار اقتصادی مردم به برجام یک اشتباه استراتژیک است
کلانشهر : در طول دو هفته اخیر شاهد سفر مسئول سیاست خارجی اروپا و امیر قطر که نقش واسط ایران و آمریکا بازی می کند به ایران بودیم بسیاری بر این عقیده بودند سفر این دو نفر به ایران برای خروج از بن‌بست در مذاکرات است.
برهمین اساس، عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بر اساس آخرین رایزنی نماینده اتحادیه اروپا در تهران توافق شده گفتگوها ادامه پیدا کند این یک نقطه مثبتی است طبیعتا مذاکرات باید به نتیجه برسد، زیرا این همه وقت و انرژی و نیروی انسانی صرف شده است. ما به عنوان مجلس تاکید داریم که مذاکرات نتیجه بخش و به نفع مردم ایران و منافع و مصالح ملی مردم صورت بگیرد، اما در عین حال فرآیندهای موازی برای جبران خسارت‌های اقتصادی و خنثی سازی تحریم برای توسعه روابط تجاری را طی کنیم و طبق شواهد و بر اساس گزارش‌های مقامات وزارت خارجه از جمله در نشست اخیری که با معاون اقتصادی وزیر خارجه داشتیم نشان می دهد که فرصت‌های خوبی برای عبور از چالش‌ها و توسعه همکاری با کشورهای همسایه و خارج از منطقه شناسایی شده است. طبیعتا مجلس شورای اسلامی منتظر است دولت مذاکرات نهایی را در مجلس بیاورد و مجلس هم در چارچوب وظایف ذاتی خودش بررسی کند و امیدواریم هر چه خیر مردم ایران است اتفاق بیافتد.

رایزنی‌ها برای این است که فضای گفتگوها به سمت جلو برود

وی در خصوص سفر انریکه مورا و امیر قطر به تهران گفت: این رایزنی‌ها برای این است که فضای گفتگوها به سمت جلو برود، دیدارها مثبت بوده و ما هم از رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته استقبال می کنیم.

گره زدن کار اقتصادی مردم به برجام یک اشتباه استراتژیک است

عباس گلرو افزود: گره زدن کار اقتصادی مردم به برجام یک اشتباه استراتژیک است. ما فرصت‌هایی که داریم اگر به درستی به کار بگیریم و شناسایی کنیم نیازی به معلق گذاشتن کشور به برجام و معطل ماندن به اعلام سیاست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در خصوص برجام نداریم کار خودمان را انجام میدهیم. آنچه مجلس دنبال می کند حمایت از سیاست خارجی دولت تامین منافع ملی است.