مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به احتمال کاهش مستمری کارگران بازنشسته واکنش نشان داد. این احتمال در روزهای گذشته و بعد از انتشار مخالفت دولت با افزایش مزد کارگران قوت یافت.

واکنش رسمی به خبر احتمال کاهش حقوق بازنشستگان

کلانشهر: میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.

میرهاشم با اعلام این مطلب گفت: تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

 

 

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی راجع به افزایش مستمری ۱۴۰۱ جمع‌بندی لازم انجام و در قالب مصوبه به هیات دولت ارسال شد. همچنین سازمان در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت از مصوبات با استدلال‌ دفاع کرد.

 

موسوی تاکید کرد: دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است.

 

وی ادامه داد: طبق قانون مصوبه افزایش مستمری به هیئت دولت رفت، سازمان طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت است، فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.

 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

 

وی افزود: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است.