مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: در سفر رئیس جمهوری نیز ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود اختصاص یافت که تا کنون بخشی از آن اختصاص یافته و در فاضلاب رشت استفاده می شود.

تخصیص اعتبارات ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود آغاز شد
کلانشهر : مازیار علیپور عصر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع برای تکمیل و بهره برداری از فاضلاب استان ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن برای تکمیل فاضلاب رشت می باشد. 

همچنین به اعتبارت حوزه آبرسانی استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه گیلان پس از سیستان و بلوچستان دومین استان از لحاظ اعتبار آبرسانی در کشور را دارد، گفت: یکهزار و ۸۲۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است .

کیفیت آب شهری گیلان ۱۰۰ درصد است

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان همچنین با بیان اینکه کیفیت آب، خط قرمز شرکت آب و فاضلاب است ، گفت: کیفیت آب شهری در استان ۱۰۰ درصد وروستایی ۸۵ درصد است. روزانه صدها نمونه برداری از آب شهری و روستایی انجام می شود، ضمن اینکه شبکه های بهداشت هم به صورت جداگانه آزمایش های را انجام می دهند.

علیپور ادامه داد: کیفیت ۸۵ درصدی آب روستایی به معنای آلودگی آب روستاها نیست بلکه به معنای این است که مطلوبیت عالی نداشته باشد ولی بیماری زایی وجود ندارد و ممکن است به طور مثال سختی آب زیاد باشد.