گزارش تصویری مسابقات کشتی در چل روستای لسکوکلایه کیاشهر

اختصاصی کلانشهر :الهه فلاح- اولین دوره مسابقات کُشتی در گل (کُشتی چل) در روستای لسکوکلایه کیاشهر در شرق گیلان برگزار شد.

این کشتی پیش از این به صورت دوستانه بین بعضی از ورزشکارانِ کشتی گیله مردی رواج داشت.

 مسابقات کشتی در چل (3)مسابقات کشتی در چل (10)مسابقات کشتی در چل (8)مسابقات کشتی در چل (5)مسابقات کشتی در چل (2)مسابقات کشتی در چل (6)مسابقات کشتی در چل (4)مسابقات کشتی در چل (1)مسابقات کشتی در چل (9)